I. QUY ĐỊNH PHẠM VI GIAO HÀNG

ECO-HEALTH phục vụ giao hàng cho Khách hàng trên toàn quốc.

Với khách hàng ngoài nước vui lòng liên hệ qua mail caychumngayvn.com@gmail.com

II. QUY ĐỊNHKIỂM TRA HÀNG HOÁ KHI GIAO NHẬN

III. QUY ĐỊNH THỜI GIAN GIAO HÀNG

1. Trong Hà Nội

Thời gian bắt đầu từ lúc xác nhận đơn hàng, đóng hàng và vận chuyển trong vòng 30 phút.

2. Ngoài Hà Nội

– Tùy thuộc vào khoảng cách địa lý, thời gian giao hàng tối đa là 1 tuần
– Với khách lấy hàng qua xe khách: Nhận hàng trong thời gian 6 tiếng cùng ngày trở lại

IV. QUY ĐỊNH PHÍ GIAO HÀNG

1. Phí giao hàng

Miễn phí vận chuyển với đơn hàng có giá trị trên 1.000.000đ.
Chi tiết phí vận chuyển liên hệ với CSKH.

2. Phí giao hàng tiêu chuẩn