Xin vui lòng đọc kỹ điều khoản và điều kiện giao dịch này (sau đây gọi là Điều khoản và Điều kiện) trước khi đặt mua bất kỳ hàng hóa/dịch vụ/voucher/giấy chứng nhận dịch vụ nào trên Website/Ứng Dụng (sau đây gọi là “Sản Phẩm”).

1. Phạm vi áp dụng

1.1. Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho khách hàng:

1.2. Khách hàng tại Điều Khoản Và Điều Kiện này bao gồm:

2. Xác lập và hủy hợp đồng thương mại điện tử

2.1. Xác lập hợp đồng Thương mại điện tử

Mọi thông tin về Sản Phẩm đưa ra trên Website/Ứng Dụng trong bất kỳ trường hợp nào không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của ECO-HEALTH tới Khách Hàng.

Các bước hình thành Hợp đồng:

Bước 1: Khách Hàng đăt hàng trên Website/Ứng Dụng sẽ hình thành một đơn đặt hàng (“Đơn Đặt Hàng”). Ngay sau đó, ECO-HEALTH gửi thông báo đặt hàng (về mã đơn hàng, thông tin người nhận) cho Khách Hàng (i) trực tiếp qua email đăng ký và gọi điện trực tiếp.

Bước 2: ECO-HEALTH gửi xác nhận đơn hàng thông qua các phương thức sau:

Hợp đồng giữa ECO-HEALTH và Khách Hàng chỉ được xác lập và có hiệu lực khi ECO-HEALTH thực hiện các bước xác nhận đơn hàng.

Trong trường hợp sau đây, ECO-HEALTH có quyền không xác nhận Đơn Đặt Hàng:

ECO-HEALTH sẽ cập nhật thông tin trạng thái đơn hàng không được xác nhận trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng trên Website/Ứng Dụng để Khách Hàng theo dõi.

2.2. Hủy đơn đặt hàng/Hủy hợp đồng

2.2.1. Khách Hàng có quyền hủy đơn đặt hàng, hủy hợp đồng trong các trường hợp sau:

HỦY SẢN PHẨM TRƯỚC KHI SẢN PHẨM ĐƯỢC GIAO: 

– Liên hệ đến Trung Tâm CSKH tại trang chủ: caychumngayvn.com

– Gửi yêu cầu qua email: caychumngayvn.com@gmail.com

– Sử dụng nút “HUY DON HANG” trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng trên Website (việc hủy đơn hàng bằng phương thức này có thể chỉ đáp ứng một phần nhu cầu của Khách Hàng vì phụ thuộc vào tính năng được cung ứng của Website tại từng thời điểm).

HỦY SẢN PHẨM SAU KHI SẢN PHẨM ĐƯỢC GIAO:

2.2.2. ECO-HEALTH có quyền hủy Đơn Đặt Hàng đã được xác nhận (Hợp Đồng) trong một số trường hợp sau đây:

Khi ECO-HEALTH phát hiện Khách Hàng có dấu hiệu (theo quan điểm của ECO-HEALTH):

Các trường hợp ECO-HEALTH có căn cứ xác định Hợp Đồng vô hiệu theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp Đơn Đặt Hàng đã được xác nhận bị hủy một phần hoặc toàn bộ, số tiền Khách Hàng đã thanh toán tương ứng với phần giá trị Đơn Đặt Hàng bị hủy sẽ được hoàn trả lại cho Khách Hàng theo quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên Website/Ứng Dụng.

2.3. Để đảm bảo tính công bằng và quyền lợi của Khách Hàng là người tiêu dùng cuối cùng, ECO HEALTH có quyền áp dụng các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các chương trình khuyến mại (“CTKM”), bao gồm nhưng không giới hạn ở:

Vì vậy, ECO-HEALTH có quyền không xác nhận, từ chối hoặc hủy hoặc thu hồi các Sản Phẩm đã giao của các Đơn Đặt Hàng vi phạm bất kỳ nội dung nào trong Chính Sách Khuyến Mại mà không cần thông báo đến Khách Hàng. Để làm rõ, Đơn Đặt Hàng vi phạm Chính Sách Khuyến Mại là Đơn Đặt Hàng vi phạm do một hoặc một nhóm Khách Hàng có liên hệ với nhau, sử dụng một hay nhiều tài khoản trên ECO-HEALTH để đặt mua Sản Phẩm có áp dụng CTKM. ECO-HEALTH sẽ sử dụng các công cụ của mình để xác minh và có toàn quyền quyết định Đơn Đặt Hàng đó có vi phạm Chính Sách Khuyến Mại hay không.

3. Giá cả, hóa đơn GTGT và thanh toán

(*) Lưu ý: Trong mọi trường hợp, ECO-HEALTH/nhà cung cấp không hỗ trợ tách/gộp nhiều Đơn Đặt Hàng và xuất hóa đơn GTGT cho Đơn Đặt Hàng tách/gộp này

(i) Chỉ thực hiện thanh toán trực tuyến tại cửa sổ liên kết từ ECO-HEALTH chuyển đến;

(ii) Sử dụng và bảo quản thẻ (thẻ tín dụng, thẻ ATM, thẻ mua hàng…) và thông tin tài khoản/thông tin thẻ cẩn thận;

(iii) Trong mọi trường hợp, với thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế, Khách Hàng vui lòng không để lộ số CVV/CVC/CSC (là mã số bảo mật, bộ ba kí tự số được in ở mặt sau của thẻ) để bảo mật thông tin thẻ;

4. Giao nhận sản phẩm

5. Đổi, trả sản phẩm

Việc đổi, trả Sản Phẩm được thực hiện theo các quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên Website/Ứng Dụng.

6. Điểm thưởng và đổi điểm

7. Chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại

8. Bảo mật thông tin

9. Giới hạn trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, ECO-HEALTH không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại/mất mát/tổn thất/hư hỏng mà Khách Hàng phải chịu sau thời điểm rủi ro được chuyển từ ECO-HEALTH sang Khách Hàng, trừ khi do lỗi của ECO-HEALTH gây ra.

10. Điều khoản chung